Dôležité upozornenie

Každý účastník sa môže bezplatne informovať o svojich platbách – kontrolovať náklady na službu napr.: emailom na adrese support@al-net.sk, osobne na adrese Nám. SNP 90, 966 01 Hliník nad Hronom alebo prihlásením do zákazníckeho portálu kliknutím na tento odkaz

Informácia pre Účastníkov so zdravotným postihnutím

Spoločnosť ALNETwork10, s.r.o. v snahe pomôcť občanom so zdravotným postihnutím, poskytuje 10% zľavu z akéhokoľvek mesačného programu uvedeného v platnom cenníku občanom, ktorí sa preukážu preukazom ZŤP

Na nasledujúcich odkazoch si môžete stiahnuť dôležité dokumenty, ako sú napríklad všeobecné podmienky poskytovaných služieb, reklamačný poriadok alebo cenník vo formáte csv

Všeobecné podmienky ALNETwork10

Všeobecné podmienky ALNETwork

Reklamačný poriadok

Technická špecifikácia ALNETwork10

Technická špecifikácia ALNETwork